46 vegkulturminner i Region nord inngår i Nasjonal verneplan. Blant disse er det fem vegmiljø, 28 enkeltobjekter, tre bygninger og åtte biler og maskiner. De to eldste vegstrekningene som inngår i planen er vegen gjennom Junkerdalsura i Saltdal (N) og varderekka og kjørevegen over Bæskades (F). Av nyere tids veier og bruer som er vernet inngår bla. Tromsøbrua (T), Saltstraumbrua (N), E6 over Børselvfjellet (F) og rv. 830 Sulitjelmavegen (N).