Statens vegvesen Region nord har et godt samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, historielag, organisasjoner og lokale museer. I samarbeid med Salten museum har vi etablert Blodvegmuseet på Rognan (N). På Langvasseid i Sør-Varanger (F) er det samlet 10 brakker fra anleggstiden i Finnmark mens det i Skipagurra er etablert en samling av biler og maskiner. På Vegsletta i Vadsø (F) er utstyr og redskaper som har vært benyttet i vegarbeidsdriften opp gjennom tidene tatt vare og er delvis lagt til utstilling.

I Kulturminneåret markerer vi sju vegminner/objekter. Markeringene skjer i samarbeid med kommuner, historielag og andre.