Region øst omfatter Østfold (Ø), Oslo, Akershus (A), Hedmark (H) og Oppland (O). Regionen strekker seg fra Svinesund i sør, og nesten til Røros i nord, fra svenskegrensen og til opp på fjelloverganger til vestlandet. Spennet av vegminner er vidt - fra en veggarasje med snøfres på Fokstugu på Dovre (O) og til den gamle Svinesundsbrua (Ø). Vi har den nordligste delen av landets eldste offentlige kjørevei fra 1620-tallet. Denne gikk fra Kongsberg til Hokksund, og ble rundt 1665 forlenget til Oslo. Rånåsfoss bru i Sørum (A) er av landets første, dristige hengebruprosjekt. Sagkrakken- og Fiskevollen gangbruer i Oslo representerer også elementer i veghistorien, og gamle Tolga bru (H) fra 1859 er noe for seg sjøl.

Kontaktperson veghistorie
Museumskoordinator Ann Kristin Engh, ann.engh@vegvesen.no, mobil: 98 65 12 97.