Vel 60 av Nasjonal verneplans 270 kulturminner/kulturmiljøer knyttet til veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, ligger i Region øst.

Med landets hovedstad i regionen, har vi et nett av ”kongeveier” med utgangspunkt i Oslo. I vegvesenets nasjonale verneplan har vi Trondhiemske kongevei både over Totenåsen, langs Mjøsa i Ringsaker, i Ringebu og over Dovre. Vi har Bergenske kongevei forbi søsterkirkene på Gran og over Hornskleiva ved Randsfjorden, og over Fillefjell i Vang i Valdres. Videre Fredrikshaldske Kongevei, både i Oslo, i Ås, i Moss og ved Svinesund, med København som mål. Dessuten Wingeske Kongevei i Kongsvinger, som et ledd i forsvarsverkene mot Sverige. Men det er også bevart mange andre delstrekninger av disse kongeveiene.

Videre kan nevnes at vi har bevart noen av våre driftsbygninger, vegstasjoner og bl.a. en veggarasje på Dovre, med en snøfres fra 1943.

Også nyere veger og bruer er med i verneplanen for å vise utviklingen av vegnettet. En av våre første nye trebruer i Eidskog (H), fra 1997, er med på listen over det som nå er fredet. I tillegg til riksveger som vi har kunnet frede, inneholder vår verneplan fylkesveger og kommunale veger, bl.a. flere gateløp i Oslo.