Statens vegvesen Region sør omfatter et stort område med fylkene Buskerud (B), Vestfold (V), Telemark (T) og Aust-Agder (AA) og Vest-Agder (VA). En rekke spennende vegkulturminner fra regionens lange samferdselshistorie er bevart. Her finner vi alt fra førhistoriske hulveger, landets første kjøreveg og unike broer, til moderne kulturminner som motorveger og fjellovergang med verdens største snøfreser.

Kontaktperson
Museumskoordinator Harald Tallaksen, Harald.tallaksen@vegvesen.no, mobil: 91 32 79 29