Gjennom vår 150 år lange historie har vi gått fra å være vegbyggeren til å bli kompetanseetaten Statens vegvesen. I dag er vi landets største byggherre , med rundt 7000 kompetente medarbeidere i hele landet, som hver dag jobber for at du som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram.

Vår veghistorie har vært avgjørende for utviklingen av Norge som land i disse årene. Her ser du et utvalg hendelser i historien vår som har hatt betydning for samfunnet. Bruk scroll-funksjonen under bildet for å se hele tidsløpet.