På grunn av planlagt teknisk vedlikehold vil
Datex-reisetider være utilgjengelig torsdag 15. mars kl. 11:00 til kl. 13:00. Vi beklager de
konsekvensene dette medfører.