Statens vegvesen har utarbeidet publikasjoner sammen med samarbeidsland.