- Vi ønsker å bidra til å holde samfunnet i gang og redusere de negative konsekvensene av koronatiltakene, sier avdelingsdirektør for kjøretøyavdelingen, Espen Andersson.

 Tilbudet vil være begrenset, vi bruker ledig kapasitet der pågangen av nyttekjøretøy er lav. Godkjenning av kjøretøy som ikke er samfunnskritiske skal ikke gå på bekostning av tilgjengelighet av timer for samfunnskritiske kjøretøy.

- Vi understreker at vi ikke har full drift, vi kan dessverre ikke tilby timer alle steder. Timer tilbys i den grad vi har kapasitet, sier Espen Andersson

Bestilling av timer til ikke-samfunnskritiske kjøretøy må gjøres over telefon/e-post, og avtales lokalt.

 

Bodø trafikkstasjonBodø trafikkstasjon

Illustrasjonsfoto

Les mer om bestilling av kjøretøykontroll for næringsaktører.