6 millioner kroner fra Stortingets ekstra koronamidler vedtatt i påskeuka skal brukes til forarbeid på strekningen som skal asfalteres.

Dette arbeidet fordeles og gjennomføres av både Veidekke og Gjermundshaug Anlegg AS.