Norsk vegmuseum ligger ved Hunderfossen, 12 km nord for Lillehammer. Museet har nasjonalt ansvar for norsk veghistorie og er etatsmuseum for Statens vegvesen.

Museet omfatter

  • Nytt kjøretøyhistorisk museum (åpnet i 2019)
  • Fjellsprengningsmuseet (revidert i 2018)
  • Permanent veghistorisk utstilling
  • Skiftende utstillinger
  • Trafikksikkerhetssenter
  • Et stort friluftsmuseum med historiske bygninger, maskiner og aktiviteter
  • Blindheimsvik og Engerodden landhandlerier
  • Lysaker gjestgiveri

Museet har gratis adgang for alle. Sjekk museets åpningstider.

Kommer du med tog er det bare ti minutters spaseravstand til museet fra Hunderfossen stasjon der regiontoget mellom Oslo og Trondheim stanser. Kommer du med bil, ta av fra E6 ved "Hafjell / Hunderfossen", kryss elva og kjør ca en km til du ser Norsk vegmuseum på venstre siden av veien.