Norsk vegmuseum er et av Norges største teknisk industrielle museum. Vi er nærmeste nabo til Hunderfossen Familiepark, åpent hele året og har gratis inngang. 

Museet er svært populært hos alle som har interesse for store maskiner, biler, motorsykler og veihistorie. Museet eies og drives av Vegdirektoratet og har et nasjonalt ansvar for norsk veihistorie.

Legg merke til at vi store deler av året har åpen landhandel, servering i gjestgiveriet og en rekke arrangementer for store og små!

Hjertelig velkommen!