Norsk vegmuseum åpnet i 1992, og er etatsmuseum for Statens vegvesen. Museumsdirektør er Geir Atle Stormbringer.

Arbeidsoppgavene ved museet er todelte. Museet skal ivareta de museale oppgaver for Statens vegvesen, med verdikjeden bevaring, forskning og formidling. Museet er også en fagseksjon i Vegdirektoratet med rådgivning og service innen kulturminnevern og museumsarbeid i regionene.

Museet samarbeider tett med de museumsansvarlige ved regionkontorene og med Riksantikvaren. Til hjelp for de museumsansvarlige er det utpekt distriktskontakter. Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner ivaretas sammen med Utbyggingsavdelingen i Vegdirektoratet.