Museet har flere tusen kvadratmeter innendørs utstillinger, et nytt kjøretøymuseum, en stor museumspark og en unik, over 200 meter lang bergtunnel med fjellsprengningshistorie. Store deler av året har museet i tillegg åpen landhandel, servering i gjestgiveriet og en rekke arrangementer for store og små.

På nasjonalt nivå arbeider Norsk vegmuseum med på beste måte å kartlegge, restaurere og forvalte et stort antall gamle veger og bruer rundt om i landet vårt, som ligger som spor etter tidligere ferdsel og bør tas vare på som en del av vår kulturarv. Museet samarbeider både med Riksantikvaren, fylkeskommuner, kommuner og private aktører for å få dette til.