Bygningen fikk tidlig på 1800-tallet kongelig privilegium for gjestgiverivirksomhet og sto opprinnelig på Lysaker utenfor Oslo. Med Riksantikvarens støtte har gjestgiveriet kunnet gjenoppstå på Norsk vegmuseum. I sommersesongen står både varme og kalde retter på menyen.

Telefon 61285283

Epost: post@lysakergjestgiveri.no

Mer info: www.lysakergjestgiveri.no