Publikum får studere ting fra lukkede bevaringsmagasiner, som ellers aldri blir vist fram. De kan utforske skjulte skatter fra museets arkiv for foto, film, kart og dokumenter. De får oppleve nasjonalskattene Kongevegen over Dovre, og Kongevegen over Filefjell, som Norsk vegmuseum er med på å ta vare på. De får lære om arkeologiens rolle i forståelsen av norsk historie, og hvordan vegbygging har ført til mange viktige arkeologiske funn. Publikum får møte menneskene som jobbet langs vegen, og se hvordan de levde. De kan ta turen inn i et ordentlig museumsverksted, der både maskiner og lastebiler fra en svunnen tid restaureres.

Alt det publikum ikke får se

Norsk vegmuseum er en nasjonal kunnskapsbank og turistattraksjon som er nærmeste nabo til Hunderfossen familiepark, nord i Lillehammer.

– Vi er et av landets største nasjonale teknisk-industrielle museer, og har et stadig større publikum. Gjennom utstillingen DRIFT feirer vi at vi er blitt 25 år, og vi tar for første gang publikum med inn i hjertet av det vi arbeider med på museet, det ansvaret vi har for kulturminner knyttet til veghistorien over hele landet, våre arkiver, vårt restaureringsarbeid og vår bevaring av kulturhistoriske gjenstander i magasiner ikke bare på Hunderfossen, men også de magasinene vi har fra Tana i nord til Kongsberg i sør, forteller direktør Geir Atle Stormbringer.

– Publikum som besøker museumsutstillinger ser bare litt av overflaten av alt det arbeidet som pågår bak kulissene. Gjennom utstillingen DRIFT får man oppleve og lære litt om hva vårt arbeid med forvaltning, bevaring og forskning består av og betyr. Vi har laget utstillingen slik at det finnes ting både å ta på, og utforske nærmere. I arkivrommet kan du for eksempel utforske materialet i de mange skuffene helt på egen hånd, forteller direktør Stormbringer. Han legger til at det er lagt mye arbeid i at utstillingen skal være en god museumsopplevelse også for barn.

25 år som nasjonalt museum

«Vi åpner et tempel til ære for industrien og kulturen. Det er ikke et ferdig museum vi åpner, det skal aldri bli ferdig, men hvert eneste år utvikle seg videre».  Det sa daværende vegdirektør Eskild Jensen ved åpningen av Norsk vegmuseum i juni 1992. Dagens museumsdirektør Geir Atle Stormbringer kan bekrefte at det er like sant i dag.

Etter 25 år skjer det endring og utvikling hele tiden på det nærmere 300 mål store museumsområdet. I jubileumsåret 2017 leverer ikke bare museet en nyutviklet jubileumsutstilling, men i år skal også det første spadestikket tas for det som skal bli Norges nye riksanlegg for kjøretøyhistorie. Det skjer på den store jubileumsfesten 11. juni, hvor det både blir stort kjøretøytreff i anledning Nasjonal motordag og jubileumskonsert utendørs.

– En folkefest ikke bare for vår rike nasjonale veghistorie, men også for det faktum at staten nå også tar ansvar for nasjonens spennende kjøretøyhistorie. Vi skal bygge et nytt museumsbygg til nærmere 45 millioner kroner, som skal huse mange av de største skattene i norsk kjøretøyhistorie, forteller Geir Atle Stormbringer.

Bak låste dører og mørklagte vinduer finnes det skjulte skatter, hemmelige rom, spennende historier og sider av museets virksomhet som publikum aldri tidligere har hatt tilgang til. Bli med på en unik utstillings-opplevelse der hemmelige dører og ganger åpnes for første gang for små og store.