FORNYING

kl 09 30 Velkommen med kaffe

kl 10 00 Velkommen til seminar ved Magne Rugsveen, Museumsforum i Oppland

kl 10 15 Harald Jacobsen, Hedmark fylkesmuseum: Fornyelse i Hedmark fylkesmuseum – organisatoriske og faglige utfordringer?

kl 11 15 Brita Brenna, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Univ. i Oslo: Museologisk fornyelse - i museene?

kl 12 15 Lunsj

kl 13 15 Jon Birger Østby, tidligere ABMU: Fornyelse av Digitalt museum – Hvilken nytte kan vi ha av Wikipedia og Digitalt fortalt?

kl 14 15 Kjell Are Refsvik, Høgskolen i Gjøvik: Kulturformidling med mobil teknologi med bruk av åpne standarder.

kl 15.15 Avsluttende diskusjon

kl 15.45 God tur hjem!

Kontaktpersoner: Cathrine Thorstensen, cathrine.thorstensen@vegvesen.no eller Magne Rugsveen mr@mjosmuseet.no.