Åpningen av det nye kjøretøyhistoriske museet i juni 2019 var viktig for Norsk vegmuseum. Vi forteller om innholdet i det nye museet, og detaljert om en unik norsk sekshjuls bil, Giganten, bygd i Kristiania (nå Oslo) i 1917. Vi forteller også historien om Pivco/Think, den eneste bilfabrikken som har fått til produksjon av stort omfang i Norge.

Vi har artikler om hvordan ledende vegadministratorer arbeidet for å utvikle god ledelse av Vegvesenet under og etter annen verdenskrig. Vi forteller den ganske ukjente historien om et jernbaneprosjekt som kostet tusener av menneskeliv i Nordland, men som delvis har fått en etterbruk som dagens E6.

Årboka kan bestillles ved å sende en e-post med navn og adresse til vegmuseum@vegvesen.no. Den koster kr. 198 + porto (ca. kr 80).

Last ned og les enkeltartiklene trykt i årboka:

Kjøretøyene i det nye Norsk kjøretøyhistorisk museum, ved Morten Reiten (pdf)

Veg under veg – ferdsel frå jernalder til notid under, på og ved Sundevegen utenfor Stavanger, ved Even Bjørdal (pdf)

Postvegen, den første kjøreveg over Voss, ved Geir Paulsrud (pdf)

Transport gjennom det 20. århundret, ved Dag Bjørnland (pdf)

Polarbanen, Hitlers jernbane under deler av dagens E6 i Nordland, ved Stig Olav Johansen (pdf)

Historien om Norges travleste rundkjøring, Sinsenkrysset i Oslo, ved Per Øgland (pdf)

Kreativ og avansert teknikk i den 100 år gamle Giganten, ved Ernst Sagstuen (pdf)

Historien om Think, Norges største bilfabrikk, ved Øystein Asphjell (pdf)

Arne Olai Korsbrekke, vegdirektør med lang erfaring, ved Ane Cecilie Røed (pdf)

Knut Waarum, «den beste veidirektøren Norge aldri fikk», ved Ane Cecilie Røed (pdf)

Historien om Sverre Strand og Vegvesenets etatsmerke, ved Håkon Aurlien (pdf)