Vi forteller om hvordan man restaurerer en gammel postveg og en gammel vegskrape, om jakten på gamle milesteiner og om utviklingen av norsk taxinæring. Vi beskriver konflikten mellom de rette linjers vegpolitikk og en bøkeskog, og mellom to ingeniører om dimensjonering av en bru for snart 150 år siden. Du møter menneskene i norsk tunnelhistorie, nordmannen som hadde en eventyrlig ingeniørkarriere, og en markert vegdirektør som kanskje var motstandsmann i det stille under siste krig.

Årboka kan bestillles ved å sende en e-post med navn og adresse til vegmuseum@vegvesen.no. Den koster kr. 198 + porto (ca. kr 80).

Via lenkene nedenfor kan du laste ned og lese enkeltartiklene som sto i årboka for 2018.

Bevaring, restaurering og formidling

Veg- og transporthistorie

Samfunnsbyggerne 

Teknologisk utvikling