Norsk vegmuseum jobber med å kartlegge, restaurere og forvalte disse på best mulig måte, og vi samarbeider både med Riksantikvaren, fylkeskommuner, kommuner og private aktører for å få dette til. I tillegg til Norsk vegmuseum er det også en fagansvarlig for vegminner i hver region som forvalter samferdselshistorie på vegne av Statens vegvesen. Dersom du har spørsmål eller har funnet en gammel veg eller et annet vegminne er du velkommen til å ta kontakt med museet eller den ansvarlige i din region.

Kontaktinformasjon