Statens vegvesen på Facebook

Privatbilist

Nyttig informasjon om førerkort og kjøretøy. På denne siden svarer vi på også på dine spørsmål.

Bilen din

 

Informasjon til deg som trafikant.

Statens vegvesen vest

Statens vegvesen nord

Statens vegvesen øst

Statens vegvesen midt 

Statens vegvesen sør

Bransje

Nyttig informasjon, arrangementer og lignende for samferdselsbransjen i både privat og offentlig sektor.

Statens vegvesen

Linkedin-profilen vår 

Annet

Norsk vegmuseum 

Statens vegvesen på Twitter

For presse

Statens vegvesen (@presserom)

For regional presse, lokal presse og yrkessjåfører.

Trafikkmeldinger og informasjon om hendelser som får konsekvenser for trafikanter samt oppfølging og status på disse hendelsene.

Vegtrafikksentr. Øst (@VTSost)

Vegtrafikksentr. Nord (@VTSnord)

Vegtrafikksentr. Sør (@VTS_sor)

Vegtrafikksentr. Midt (@VTSmidt)

Vegtrafikksentr. Vest (@VTSvest)

Deling av data

Data fra Vegvesenet (@VegvesenData)

NVDB Åpne vegdata (@NVDBapi)

 

Statens vegvesen på YouTube

Statens vegvesen

Nasjonale turistveger

Norwegian Scenic Routes (English)

Norsk vegmuseum