Norsk vegmuseum er etatsmuseum for Statens vegvesen, og tar vare på og formidler historie, gjenstander og faste kulturminner. Museet omfatter også Norsk fjellsprengningsmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum.

Gå til vegmuseets hjemmesider