Tilgang til kjøretøytjenester for bedrifter

Bedrifter og organisasjoner kan også bruke kjøretøytjenestene på vegvesen.no/dinside

For å bruke tjenestene må du identifisere deg ved å logge på Din side i vegvesen.no via ID-porten, og du må ha rettigheter på vegne av bedriften i Altinn. Det er som regel daglig leder eller styreleder som automatisk har rettigheten og kan handle på vegne av bedriften. Flere personer/ansatte kan gis rettigheter på vegne av bedriften. 

Disse personene må på forhånd være registrert i Altinn som person som handler på vegne av bedriften og som da gjennom fullmakt har tilgang til kjøretøytjenestene på Din side. 

Dere bestemmer selv hvor mange hos dere som skal ha denne rollen. Rollen «Samferdsel» gir tilgang til alle tjenester som fra før er tilknyttet den rollen og nye tjenester som legges der.  

Den autoriserte personen logger seg inn på «Din side» på vegvesen.no via ID-porten med sin personlige ID (for eksempel Min-ID eller Bank-ID). Når personen går inn på «Dine kjøretøy», vil kjøretøyene dere står som eier av bli listet opp. Har den ansatte fått tilgang til å sende/motta salgsmeldinger på vegne av bedriften, vil tjenesten være tilgjengelig for den ansatte i Din side.

 

Tilgang til Parkeringsregisteret

Parkeringsregisteret er knyttet til rollen samferdsel i Altinn, men du må i tillegg registrere din virksomhet som parkeringstilbyder.

 

Tilgang til digital post for bedrifter

For å lese digital post, må rollen "Post/Arkiv" eller enkeltrettighet til "Lese Brev fra Statens vegvesen"-tjenesten tildeles. 

 

Få tildelt roller og rettigheter fra daglig leder

Trenger du tilgang til å bruke kjøretøytjenester på vegne av en bedrift eller organisasjon? Da må du ta kontakt med lederen din. Det er lederen som kan gi eller begrense rettigheter via Altinn.

 

Gi tilganger i Altinn.no

Bedriftene ved daglig leder (eller tilsvarende) må selv ta ansvar for å gi rettigheter/roller i Altinn, og sørge for at ingen får flere tilganger enn de skal ha. 

For å bruke kjøretøytjenestene for bedrifter må daglig leder eller styreleder ha Altinn-rollen «Samferdsel», eller det kan gis tilgang til enkelttjenesten "Dine kjøretøy" som ligger tilgjengelig i Altinn. 

  1. Daglig leder/administrerende direktør må logge inn via ID-porten i www.altinn.no (øverst til høyre)
  2. Gå til «Profil, roller og rettigheter» (vannrett meny øverst)
  3. Velg den bedriften du ønsker å representere
  4. Velg «Andre med rettigheter» og legg til person (fødselsnummer og etternavn) på den som skal ha rettigheter.
  5. Du kan velge å gi rettigheter til enkelttjenester, hvis du ønsker å begrense rettighetene til f.eks. kjøretøytjenestene fra Statens vegvesen. Det er også mulig å opprette egne roller (f.eks. Bilansvarlig) der dere kan samle ønskede tjenester.
  6. Hvis du ikke ønsker å gi rettigheter til enkelttjenester, eller opprette egne roller, kan du velge å gå til «Har disse rollene» og Legg til ny rolle og velg rollen «Samferdsel» (rollen gir rettigheter til tjenester relatert til samferdsel, f.eks. fra Statens vegvesen, Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet).  NB! Ansatte som har rollen Samferdsel fra før, vil få utvidede tilganger etter hvert som det legges ut flere tjenester som knyttes mot den rollen.

 

 Les mer om roller og rettigheter i Altinn