Du logger inn på Din side via ID-porten. Id-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Les mer om ID-porten hos Difi.

Mangler du rettigheter må du ta kontakt med virksomhetens leder. Det er som regel daglig leder, styreleder, eller andre som har rollen «tilgangsstyring» i Altinn som kan gi ansatte eller andre rettighet til å handle på vegne av bedriften (Altinn.no).

Tilgang til kjøretøytjenester

For å bruke tjenestene må du identifisere deg ved å logge på Din side i vegvesen.no via ID-porten, og du må ha rettigheter på vegne av bedriften i Altinn. 

Disse personene må på forhånd være registrert i Altinn som person som handler på vegne av bedriften og som da gjennom fullmakt har tilgang til kjøretøytjenestene på Din side. 

Dere bestemmer selv hvor mange hos dere som skal ha denne rollen. Rollen «Samferdsel» gir tilgang til alle tjenester som fra før er tilknyttet den rollen og nye tjenester som legges der.  

Den autoriserte personen logger seg inn på «Din side» på vegvesen.no via ID-porten med sin personlige ID. Når personen går inn på «Dine kjøretøy», vil kjøretøyene dere står som eier av bli listet opp. Har den ansatte fått tilgang til å sende/motta salgsmeldinger på vegne av bedriften, vil tjenesten være tilgjengelig for den ansatte i Din side.

Tilgang til Parkeringsregisteret

Parkeringsregisteret er knyttet til rollen samferdsel i Altinn, men du må i tillegg registrere din virksomhet som parkeringstilbyder.

Tilgang til HC-registeret

For å registrere parkeringstillatelser for forflytningshemmede må du ha rollen samferdsel i Altinn.

Tilgang til digital post for bedrifter

For å lese digital post, må rollen "Post/Arkiv" eller enkeltrettighet til "Lese Brev fra Statens vegvesen"-tjenesten tildeles. 

Gi tilganger i Altinn.no

Bedriftene ved daglig leder (eller tilsvarende) må selv ta ansvar for å gi rettigheter/roller i Altinn, og sørge for at ingen får flere tilganger enn de skal ha. 

For å bruke kjøretøytjenestene for bedrifter må daglig leder eller styreleder ha Altinn-rollen «Samferdsel», eller det kan gis tilgang til enkelttjenesten "Dine kjøretøy" som ligger tilgjengelig i Altinn. 

  1. Daglig leder/administrerende direktør må logge inn via ID-porten i www.altinn.no (øverst til høyre)
  2. Gå til «Profil, roller og rettigheter» (vannrett meny øverst)
  3. Velg den bedriften du ønsker å representere
  4. Velg «Andre med rettigheter» og legg til person (fødselsnummer og etternavn) på den som skal ha rettigheter.
  5. Du kan velge å gi rettigheter til enkelttjenester, hvis du ønsker å begrense rettighetene til f.eks. kjøretøytjenestene fra Statens vegvesen. Det er også mulig å opprette egne roller (f.eks. Bilansvarlig) der dere kan samle ønskede tjenester.
  6. Hvis du ikke ønsker å gi rettigheter til enkelttjenester, eller opprette egne roller, kan du velge å gå til «Har disse rollene» og Legg til ny rolle og velg rollen «Samferdsel» (rollen gir rettigheter til tjenester relatert til samferdsel, f.eks. fra Statens vegvesen, Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet).  NB! Ansatte som har rollen Samferdsel fra før, vil få utvidede tilganger etter hvert som det legges ut flere tjenester som knyttes mot den rollen.

 Les mer om roller og rettigheter i Altinn