Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverksloven og annen relevant lovgivning, er tillatt så lenge Statens vegvesen oppgis som kilde ved bruk.

Videoer, animasjoner, grafiske elementer og bilder skal ikke brukes uten skriftlig samtykke fra oss.