Statens vegvesen behandler blant annet:

  • identifikasjonsinformasjon (f.eks. personnummer, navn, kjennemerke på kjøretøy, understellsnummer, gårds- og bruksnummer),
  • kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-postadresse, telefonnummer),
  • kompetanse (f.eks. i forbindelse med godkjenning av trafikklærere og yrkessjåfører),
  • helseopplysninger (f.eks. i forbindelse med førerrettigheter, bompenger, ulykkesarbeid, HC-parkering),
  • straff og administrative sanksjoner (f.eks. i forbindelse med søknader om løyve, ved tilsyn og kontroll, kontraktsinngåelse – og oppfølging),
  • bilde og video (f.eks. i forbindelse med utstedelse av førerkort, kjennemerkegjenkjenningssystemet (ANPR) og innkreving av bompenger).

Kameraovervåking av trafikken er hovedsakelig innrettet slik at personopplysninger ikke skal fanges opp. Dette gjelder også ved bruk av dashbordkameraer ved tilstandsundersøkelser av vegen og ved kontroll av trafikkskilting, signalanlegg og vegoppmerking.