Dette er hovedsakelig veglova, vegtrafikkloven, yrkestransportlova, ITS-loven, lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy, forurensningsloven og personopplysningsloven.

Statens vegvesen behandler også personopplysninger som følge av forpliktelser i arbeidsmiljøloven, anskaffelsesloven og allmenngjøringsloven – alle med tilhørende forskrifter. Videre behandler Statens vegvesen personopplysninger som følge av reglene i forvaltningsloven, arkivloven, offentleglova, bokføringsloven m.m.