Du kan ta kontakt med oss om du har spørsmål eller om du ønsker å be om innsyn i de personopplysningene vi har om deg.

Innsyn

Bruk skjemaet for innsyn i personopplysninger hos Statens vegvesen.

Spørsmål om behandling av personopplysninger og bruk av dine rettigheter

Ønsker du å kontakte oss om hvordan Statens vegvesen behandler personopplysningene dine eller for å be om retting eller lignende kan du kontakte oss på e-post firmapost@vegvesen.no.

Kontakt Statens vegvesens personvernombud

Du kan også kontakte personvernombudet hvis du har spørsmål om personvern i Statens vegvesen. Personvernombudet kan nås på e-post personvernombud@vegvesen.no.