Vi har blant annet regler om hvor logoen skal plasseres og hva slags bakgrunn som er akseptabel. 

Farge- eller strekversjon av logo

Statens vegvesens logo kan benyttes i fargeutgave eller i strekversjon. Som hovedregel skal logo i fargeutgave benyttes. På publikasjoner, nettsider og i annen offentlig sammenheng skal logo alltid være i farger.

Engelsk versjon av logo

Engelsk versjon av logo med undertittel benyttes i sammenhenger hvor etaten kommuniserer internasjonalt.