- Vi skal montere 80 nye kameraer slik at hele Hvalertunnelen kan overvåkes, sier Lars Fredrik Pettersen i Statens vegvesen.

I dag er det 16 overvåkningskameraer inne i tunnelen.
- Når alle de nye kameraene er installert har Vegtrafikksentralen vår full oversikt over hele Hvalertunnelen, og kan raskt oppdage hindringer i veibanen, trafikkuhell eller brann. Da får vi satt i gang nødvendige sikkerhetstiltak umiddelbart, forteller Pettersen i Statens vegvesen.

Kameramonteringen starter mandag 9. januar. Arbeidene pågår på kveld og natt mellom klokken 18.00 og 06.00, mandag til fredag fram til 30. mars.

Kjøring med ledebil på kvelder og netter

Mens arbeidene pågår vil ett kjørefelt være stengt. I perioder blir det kjøring med ledebil gjennom tunnelen på kvelds- og nattestid. Det fører til at det kan bli inntil 20 minutters ventetid på utsiden av tunnelen i påvente av at ledebilen returnerer. Fartsgrensen settes ned til 50 km/t.

Hvalertunnelen vil i all hovedsak være åpen for normal ferdsel på dagtid og i helgene. Utrykningskjøretøy blir til enhver tid sluppet gjennom tunnelen.

- Full kameraovervåking er et viktig bidrag for å øke sikkerheten i Hvalertunnelen ytterligere. Dette har vært høyt prioritert av oss, sier Olav Ingebjørn Moe i Østfold fylkeskommune.

----------------------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner:
- Lars Fredrik Pettersen, byggeleder elektro, Statens vegvesen. Tlf. 950 43 268.
- Olav Ingebjørn Moe, leder av samferdselskomiteen, Østfold fylkeskommune, Tlf. 950 53 669.