Oppgavene omfatter brøyting og strøing av riks- og fylkesveier på vinterstid, samt vedlikehold av vegnettet om sommeren.

Bergquist Maskin og Transport (BMT) får nå ansvaret for hele Indre Østfold, samt deler av Moss og Sarpsborg. Totalt 877 km med veg.

Lokal entreprenør

- Det er hyggelig å inngå kontrakt med en lokal entreprenør fra Østfold som kan ta på seg større driftskontrakter, og ikke bare de store landsdekkende entreprenørene, sier driftsleder Arne Bjørklund i Statens vegvesen.

Kontrakten gjelder fra 1.september 2019, men underskrives nå for at entreprenøren skal få tid til å forberede seg på vinteren. De vil ha behov for å bruke sommeren på å oppgradere utstyrsparken og skaffe seg nødvendig bemanning til utføre oppgavene.

Får større ansvar

- Bergquist Maskin og transport har hatt en tilsvarende driftskontrakt på Ørje i åtte år, men nå får de et langt større vegnett å forholde seg til, sier driftsleder Arne Bjørklund.

I tillegg til brøyting og strøing vinterstid, er det en rekke forskjellige oppgaver som rensk av grøfter, graving av stikkrenner, slamsuging av kummer, rengjøring, feiing og plukking av søppel.. Det er også utbedring av skader på asfaltdekket og skifte av rekkverk, foruten oppsetting og bytting av veiskilt med mer.

 

Fakta om kontrakten:

  • Kontraktssum: 193 millioner (uten mva.)
  • Entreprenør: Bergquist Maskin og Transport AS

  • Kontrakten gjelder for perioden 01.09.2019 til 31.08.2022 (3 år)
  • Vegnettet som omfattes av oppdraget består av 876,903 km veg totalt: 

          o  138 km riksveg

          o   11 km riks-g/s-veg

          o   676 km fylkesveg

          o   51 km fylkes-g/s-veg

  • Kontrakten omfatter drift og vedlikehold i kommunene Våler, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg, vestre del av Marker og Rakkestad, nordre del av Sarpsborg, samt Moss og Råde nordøst for E6.