Rapporten omhandler 12 bruer: Moumbekken bru og Bliksland bru i Østfold, Fjell-Leet bru, Sundbyveien bru, Blakkisrud bru, Statsrådveien bru og Sletta bru i Akershus, Evenstad bru, Ny Flisa bru, Skubbergsenga bru og Norsenga bru i Hedmark, og Tretten bru i Oppland.

- Hovedhensikten med gjennomgangen har vært å se etter alvorlige prosjekteringsfeil, sier leder for Bruseksjonen i Statens vegvesen Region øst, Jon Henning Prestegarden. Bortsett fra de som tidligere er avdekket på Sundbyveien bru, er det ikke funnet slike alvorlige feil.
- På enkelte av bruene har vi funnet mindre avvik. På disse bruene vil vi forsterke enkeltpunkter, sier Prestegarden.

I 2010 ble det innført nytt regelverk for prosjektering av bruer. Blakkisrud bru og Tretten bru er prosjektert etter det gamle regelverket. På disse bruene vil Statens vegvesen gjøre enkle tiltak slik at de også tilfredsstiller det nye regelverket.

Det er ikke funnet svakheter ved tre som byggemateriale i bruer. De inspeksjonene som er gjennomført nå har ikke avdekket skader som reduserer bruenes bæreevne. Det er heller ikke funnet tegn til overbelastning.

Les hele rapporten her

Ta kontakt for mer informasjon:
Seksjonssjef Jon Henning Prestegarden, mob. 951 73 040