Vann på avveie gjorde store materielle skader på hus og grunn under pinseflommen. 17 personer ble evakuert. Flere fikk huset rasert. Tre kilometer av fylkesvegen fra Kvam mot Kvamsfjellet ble ødelagt. Ved Fagervoll bru tok elva med seg hele vegen.

Tåler flom bedre
Nå er vegen reparert. Vegvesenet har sikret flere bratte skråninger mot nye jordras. Enkelte steder er vegen flyttet lenger inn i terrenget. Vegen er også blitt bredere flere steder slik at det er lettere for trafikken å møtes. Øverst i vegen er flere svinger rettet ut. Den milde vinteren har ført til at Mesta med unntak av vegmerking har gjort vegen fiks ferdig.  Mandag monterte de resten av rekkverket langs vegen.

- VI har gjort vegen mer robust slik at den bedre kan stå i mot nye flomskader, sier byggeleder Rune Dahl i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

I tillegg til vegarbeidet er Veikleåa lagt tilbake i elveleiet.

- Vi skulle gjerne ha merket vegen også. Vi er avhengig av tørr vegbane for at resultatet skal bli godt. Det er vanskelig når det er kuldegrader, seir Dahl.

Flomskader for 75 millioner
Flomskadene i Veikledalen var sammen med ødeleggelsene på Skåbuvegen og baksidevegen i Heidal de største skadene på vegnettet i Oppland. Flommen ødela fylkesveg for 75 millioner kroner i Oppland.

Fylkesordfører Gro Lundby er veldig godt fornøyd med at fylkesvegen til Veikledalen er reparert etter flommen. Likevel er hun bekymret for hvem som skal betale flomregningen.

- Statsministeren sa da han besøkte Kvam  under flommen at staten skulle ta flomregningen. Dette er fulgt opp av samferdselsministeren som har understreket at reparasjonene av flomvegene ikke skal gå utover andre veg prosjekter. Vi ble overrasket da regjeringen ikke fulgte opp dette da den la fram planen for flomerstatningen, sier fylkesordføreren.

Hvis ikke staten følger opp pengeløftene, vil skadene etter pinseflommen ramme flere andre viktige vegprosjekter på fylkesvegene i Oppland

- Vi vil mangle flere titalls millioner kroner for å få dekket skadene på fylkesvegene, sier Lundby.

Møte på Stortinget
Fylkesordføreren har tatt opp dette i brev til statsministeren. Onsdag møter hun flere sentrale politikere på Stortinget og i regjeringen for å drøfte saken.

Kontaktinformasjon:
Fylkesordfører Gro Lundby, Oppland fylkeskommune:  934 84 069
Seksjonsleder Anita Moshagen, Statens vegvesen,vegavdeling  Oppland: 90 915 169