Mandag 26. november bekreftet leverandøren EFKON forsinkelse på leveranse av utstyr, og forsinkelsen er anslått å være ca. 3 måneder.

Statens vegvesen har siden kontraktsinngåelse fulgt opp entreprenøren tett, og har inntil nylig blitt informert om at leveransene var i rute. Forsinkelsen medfører en utsettelse av igangsettingen av bompengeinnkreving fra de nye bomstasjonene i Oslo.

 

Kontaktpersoner: 

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

v/ Vegdirektoratet, Pressekontakttelefon: 902 68 143 (ikke SMS)

 

Anne Grethe Nordahl, prosjektleder bygging, Statens vegvesen

Telefon 97138386