- Dette er et trafikksikkerhetstiltak, sier seksjonsleder Dagmar Hoyer i Statens vegvesen. – Situasjonen for syklister ved Bjørvika holdeplass er utilfredsstillende, og strekningen langs bussholdeplassen er belastet med nestenulykker. Dessuten har antall busser i Dronning Eufemias gate vokst til opp mot 120 i timen i rushtiden.

Oppstart i mai

Arbeidene med den nye sykkelløsningen starter i mai og skal være ferdige i juni. Foreløpige tellinger viser at vel 1000 syklister passerer Bjørvika holdeplass i rushtiden. Samtidig viser Ruters tellinger ca. 1700 avstigende og 300 påstigende passasjerer.

Både syklister og busspassasjerer får nå en ny og bedre løsning før sommerstengingen av Oslo S, og buss-for-tog ytterligere øker trafikken i Dronning Eufemias gate. Det skal også gjøres mindre tilpasninger av sykkelfeltet i venstresvingen fra Dronning Eufemias gate til Langkaigata. Kostnaden for begge tiltakene er beregnet til 14 millioner kroner.

Flytter trær

Beplantingen i Dronning Eufemias gate består av trær fra hele kloden. De er plantet fra vest til øst, slik de også framtrer i den globale floraen.

- Trærne på den aktuelle strekningen må vike av hensynet til trafikksikkerheten for syklistene, framholder Hoyer.  – Men vi gjør det vi kan for å bevare gatas estetiske særpreg, og trærne skal flyttes og får nytt liv blant annet i Middelalderparken.

Totalt skal 13 trær flyttes. Noen av trærne planlegges flyttet til i Middelalderparken, mens de øvrige får en ny tilværelse i Botanisk hage på Tøyen.   

Tverrfaglig samarbeid

Den nye sykkelløsningen kommer som et resultat av flere bekymringsmeldinger fra Statens vegvesen til byråd for miljø og samferdsel. På bakgrunn av disse er det etablert et tverrfaglig samarbeid mellom, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Ruter og Statens vegvesen. Hensikten har vært å finne kort- og langsiktige løsninger for forbedring av forholdene for syklister og kollektivtransport i Bjørvika.

Trafikkinformasjon:
For oppdatert trafikkinformasjon, se: www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

For generell informasjon se også www.facebook.com/vegvesenost og www.twitter.com/vegvesenost

 

Talspersoner:

Kommunikasjonsrådgiver:

Dagmar Hoyer,

Seksjonsleder

Mobil: 920 25 001

E-post: dagmar.hoyer@vegvesen.no

Eystein Hanssen,

Kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 922 99 550

E-post: eystein.hanssen@vegvesen.no