Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Kollisjonen i Frogntunnelen 2. juledag, hvor føreren av en personbil mistet livet, var den eneste dødsulykken i Follo-trafikken 2019.

Ulykkene skjer spredt

- Ulykkestallene varierer fra år til år. De siste fem årene har ulykkestallene variert mellom en  i 2019 og fire i 2016. I 2010 gikk åtte liv tapt på vegene i distriktet, sier Karbø.

Færre dør på vegene

Han mener tryggere biler, tryggere veger og bedre akuttmedisin har ført til at vi har en synkende trend med færre dødsulykker på vegene i Follo, Akershus og på landsplan. I Akershus mistet 12 mennesker livet i trafikkulykker i 2019 mot sju i fjor. Snittet for de siste fem årene er 10,2 trafikkdrepte. Ni mennesker ble trafikkdrept på Romerike, og to i Asker og Bærum.

I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en liten økning fra 28 trafikkdrepte i 2018 til 29 i 2019. 26 av de 29 var menn.

- Vi vet at vi får bort de alvorlige møteulykkene når vi bygger midtrekkverk på de mest trafikkerte vegene som E6 og E18. I resten av Akershus ser vi at mange av dødsulykkene skjer spredt utover distriktet på mindre veger. Det gjør det vanskeligere å gjøre fysiske tiltak for å forebygge trafikkdød, sier Karbø.

Han mener det er svært viktig at offentlige myndigheter og etater fortsetter det viktige arbeidet med trafikksikkerhet.

- Det gjelder særlig Politiet, Trygg trafikk, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og kommunene, sier Karbø.

Føreransvar

Samtidig understreker han ansvaret bilførerne har.

- Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag for å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier vegvesen-direktøren.

  

For mer info:

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø, Statens vegvesen, vegavdeling Akershus, tlf. 90759656