Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Snittet for de siste fem årene er 5,4 trafikkdrepte.

Ulykkene skjer spredt

Kollisjon mellom to personbiler på rv.4 i Hagantunnelen i Nittedal 2. juledag var den siste dødsulykken på vegene på Romerike i 2019. En kvinne i 40 årene omkom, mens en mann i 50 årene ble kritisk skadet.

Ulykken i Hagantunnelen er en av seks møteulykker hvor bilføreren omkom. En fotgjenger og en syklist døde i to trafikkulykker. Den siste omkom i en utforkjøringsulykke.

- Ulykkestallene varierer fra år til år. I 2014 mistet 12 mennesker livet på vegene på Romerike. I fjor døde to personer i trafikken lokalt. Selv om vi har flere trafikkdrepte i år enn i fjor går trenden i riktig retning på Romerike som i resten av landet, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen, vegavdeling Akershus.

I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en liten økning fra 28 trafikkdrepte i 2018 til 29 i 2019. 26 av de 29 var menn Totalt i Akershus omkom 12 mennesker, mot sju året før.  I tillegg til ulykkene på Romerike ble to i mennesker trafikkdrepte i Asker og Bærum. En person omkom i Follotrafikken.

- Tryggere biler, tryggere veger og bedre akuttmedisin er viktige årsaker som har ført til at vi har den synkende trenden med færre dødsulykker. Kontroller og informasjonsarbeid om trafikksikkerhet er også viktig. Gjennomsnittsmålingene av fart på fv. 170 har også fått ned fartsnivået, og fjernet de alvorlige trafikkulykkene på den tidligere ulykkesutsatte strekningen fra Heia i Fet til Mork i Sørum, sier Karbø.

Han understreker at de alvorlige møteulykkene forsvinner med midtrekkverk på de mest trafikkerte vegene som E6.

- I resten av Akershus ser vi at mange av dødsulykkene skjer spredt utover distriktet på mindre veger. Det gjør det vanskeligere å gjøre fysiske tiltak for å forebygge trafikkdød, sier Karbø.

Tryggere biler og veger

Vegvesenet i Akershus har også gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veger de senere årene med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, diverse fartsreduserende tiltak og utbedring av sideterreng.

- Dette arbeidet fortsetter vi med i 2020, sier Karbø.

Han mener offentlige myndigheter og ulike organisasjoner må fortsette det viktige arbeidet med trafikksikkerhet. Det gjelder særlig Politiet, Trygg trafikk, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og kommunene.

Føreransvar

Samtidig understreker han ansvaret bilførerne har.

- Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier Karbø.

 

For mer info:

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø, Statens vegvesen,vegavdeling Akershus, tlf. 90759656