- Unngå å reise forbi Nordbytunnelen denne helgen, fastslår avdelingsdirektør Nils Audun Karbø. - Må du reise, beregn god tid og bruk omkjøringstraseene.

Det er de tekniske forberedelsene til gjenåpningen som krever at tunnelen må stenge i begge løp.

Slik blir stengingen

  • Sørgående løp er stengt fra fredag 9. november kl. 20.00 til mandag 12. november, kl. 05.30.
  • Nordgående løp er stengt fra fredag 9. november kl. 20.00 til søndag 11. november kl. 14.00, og igjen fra søndag kveld kl. 22.00 og til mandag 12. november kl. 05.30. 
  • Omkjøringstrase i begge retninger er fv. 156 Nessetveien.

- I praksis betyr dette at Nordbytunnelen har tilnærmet normal kapasitet sørover før kl. 20.00 fredag, og nordover mellom kl. 14.00 og 22.00 søndag, forklarer Karbø.

NATO-transporter

Krigsspilldelen av øvelsen Trident Juncture avsluttes onsdag 7. november. Uttransporteringen av mannskap og materiell starter umiddelbart. Kolonnene som skal sørover mot Fredrikstad den aktuelle helgen får anvist alternative kjøreruter via E18. Det må likevel forventes betydelig militær trafikk forbi Nordbytunnelen denne helgen.

Mer informasjon:

Trafikk : www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

Om prosjektet : https://www.vegvesen.no/nordbytunnelen

Facebook: www.facebook.com/vegvesenost

Twitter : www.twitter.com/vegvesenost / www.twitter.com/VTSost

 

Talspersoner:

Kommunikasjonsrådgivere:

Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør

Mobil: 907 59 656

Epost: nils.karbo@vegvesen.no

Ingvild Amble, kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 918 62 366

Epost: ingvild.amble@vegvesen.no