Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

Bruk alternativer

- Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Sikkerhet

Statens vegvesen har hatt løpende dialog med politi, nødetater, Forsvaret, transportnæringen og lokalmiljøet før stengeperioden. Det er utarbeidet egne nødrutiner, og tunnelen patruljeres kontinuerlig av patruljebiler i stengeperioden.

- Selvsagt ønsker vi ingen hendelser, men skulle uhellet være ute, er vi godt forberedt, forsikrer Birkeland.

NATO-øvelse

Stengingen av Nordbytunnelen sammenfaller med at militære kolonner til NATO-øvelsen Trident Juncture skal benytte E6 og i noen grad fylkesveinettet i Østfold og Akershus.

- Dette blir en ekstra belastning på toppen av en presset situasjon, forklarer Birkeland. – Dessverre er det ingen vei utenom at dette kommer samtidig. Tunnelen må oppgraderes, og øvelsen er viktig for Norge. 

Trafikkavvikling

Mandag - fredag:

  • Kl. 05.00 – 12.30: Nordgående trafikk på E6 som normalt i nordgående løp.
  • Kl. 12.30 – 19.00: Sørgående trafikk i nordgående løp.
  • Kl. 19.00 – 05.00: Toveis trafikk i nordgående løp.

Lørdag:

  • 09.00 – 12.30: Sørgående trafikk i nordgående løp.
  • 12.30 – 19.00: Nordgående trafikk i nordgående løp.
  • 19.00 – 10.00: Toveis trafikk i nordgående løp.

Søndag:

  • 10.00 – 14.00: Sørgående trafikk i nordgående løp.
  • 14.00 – 22.00: Nordgående trafikk i nordgående løp.
  • 22.00 – 05.00: Toveis trafikk i nordgående løp.

Fv. 156

Omkjøringstrase er fv. 156 Nessetveien, som vil få økt trafikk på dagtid mot rushretningen. I tidsrommet 19.00 – 05.00 vil trafikken gå på E6.

- Vi anmoder alle trafikanter om å beregne god tid og vise ekstra hensyn i rehabiliteringsperioden, sier Birkeland. 

Mer informasjon:

Trafikk : www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

Om prosjektet : https://www.vegvesen.no/nordbytunnelen

Facebook: www.facebook.com/vegvesenost

Twitter : www.twitter.com/vegvesenost / www.twitter.com/VTSost

 

Talspersoner:

Kommunikasjonsrådgivere:

Marita Birkeland, seksjonsleder

Mobil: 482 54 266

Epost: marita.birkeland@vegvesen.no

Eystein Hanssen, kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 922 99 550

Epost: eystein.hanssen@vegvesen.no

Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør

Mobil: 907 59 656

Epost: nils.karbo@vegvesen.no

Ingvild Amble, kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 918 62 366

Epost: ingvil.amble@vegvesen.no