Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Ulykken på E18 i Asker 13. mai, hvor en personbil kjørte inn i en lastebil med motorstans, er den siste dødsulykken på veiene i Asker og Bærum i 2019. En 75 år gammel mann og en 78 år gammel kvinne omkom i ulykken.

Ulykkestallene i Asker og Bærum har vært stabile i flere år.  De siste fem årene har i snitt 1,8 mennesker mistet livet i trafikkulykker lokalt

- Trafikkdød rammer brått og brutalt. Et hvert liv som går tapt i trafikken er ett for mye, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens Vegvesen, vegavdeling Akershus.

Lav fart og midtrekkverk

- Hvorfor skjer det så få dødsulykker i Asker og Bærum?

- Den store trafikkmengden går på E18 hvor det er midtrekkverk. Flere andre veier er også sikret med midtrekkverk i kommunene, sier Karbø.

På det øvrige veinettet i kommunene er fartsgrensene for det meste lavere. Det betyr mindre alvorlige ulykker når det først smeller.

- Det er også mange rundkjøringer i kommunene. De er tryggere enn T-kryss og X-kryss. Det er også et rimelig godt utbygd nett for gående og syklende i Asker og Bærum, sier Karbø.

Færre dør på veiene

Karbø mener tryggere biler, tryggere veier og bedre akuttmedisin har ført til at vi har en synkende trend med færre dødsulykker på veiene i Akershus og på landsplan. Kontroll- og informasjonsarbeid fra flere hold er også viktig.

I Akershus mistet 12 mennesker livet i trafikkulykker i 2019 mot sju året før. I tillegg til ulykken i Asker og Bærum, ble ni mennesker trafikkdrept på Romerike, mens en person mistet livet i Follo-trafikken.

Hånda på rattet

Karbø mener det er viktig at offentlige myndigheter og etater fortsetter det viktige arbeidet med trafikksikkerhet for å holde ulykkestallene lave, og presse dem ytterligere ned. De viktigste samarbeidspartnerne for Vegvesenet er politiet, Trygg trafikk, fylkeskommunen og kommunene. Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet.

- Hvis vi alle bruker bilbelte, holder oss våkne, edrue og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag for å få ned tallet på drepte og skadde på veiene, sier Karbø.

 

For mer informasjon:

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø, Statens Vegvesen,vegavdeling Akershus, tlf. 90759656