Mandag formiddag er 19 veger fortsatt stengt, og mange har redusert framkommelighet. I tida som kommer vil det pågå et omfattende oppryddings- og reparasjonsarbeid mange steder, og på omkjøringsvegene vil det være mer trafikk enn vanlig.

- Mange av vegene som nå er åpne igjen, er fortsatt i dårlig forfatning. Statens vegvesen oppfordrer derfor trafikantene til å være spesielt oppmerksomme der det er synlige skader og hindringer, og respektere skilting om redusert hastighet og oppryddingsarbeid, sier Kjell Seim, seksjonsleder på Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen Region øst.

Syklister og fotgjengere bør også være forberedt på at gang- og sykkelveger kan være skadet som følge av flommen. – Vi oppfordrer også foreldre med skolebarn om å sjekke at skolevegen er trygg, sier Seim.

«Flomturisme»
Enkelte steder har Statens vegvesens entreprenører opplevd at trafikanter har stoppet opp for å se på flomskadene. Dette har forstyrret oppryddingsarbeidet og gitt lokale trafikkutfordringer.
- Vi ber om at oppryddingsarbeidet ikke forstyrres, slik at vegene kan settes i stand og åpnes igjen så raskt som mulig, sier Seim.

Trafikkinformasjon
Trafikantene finner oppdaterte trafikkmeldinger på vegvesen.no/trafikk. Følg også med på Vegtrafikksentralen på Facebook for løpende oppdateringer. Se vårt interaktive kart som oppdateres via vegmeldingene til Vegtrafikksentralen. Situasjonen kan fortsatt forandre seg raskt, og vi derfor tar forbehold om unøyaktigheter.