Oppgraderingen av de to eldste tunnelene sør
for Roa begynte i Røstetunnelen den 2. januar. Arbeidet i Røstetunnelen var
antatt å ta ca. sju uker, inkludert testing av nytt utstyr, men arbeidet gikk
raskere, og denne tunnelen kunne åpnes igjen for trafikk 8. februar. Da ble
Gruatunnelen på rv. 4 stengt, og arbeidet med å skifte ut ventilasjonsvifter,
kabler og annet utstyr også der, begynte umiddelbart. Arbeidet har gått uten
komplikasjoner, og nå kan tunnelen lengst i sør åpne igjen to uker tidligere enn
opprinnelig planlagt.

Glad for å kunne åpne nettopp denne helga

- Takket være god planlegging og effektiv gjennomføring, har vi klart å bli ferdig med et omfattende prosjekt i to tunneler på litt over sju uker, sier prosjektleder Anders Sveen i Statens vegvesen. –Statens vegvesen og entreprenøren, Mesta AS Elektro, har satt alt inn på å få Gruatunnelen åpnet til denne helga, da det er ekstra stor utfart på grunn av vinterferien. Vi er også glade for at de som bor i Grua sentrum, nå slipper å få trafikken fra rv. 4 gjennom nærområdet sitt. Folk som bor der har måttet leve med økt støy og tett trafikk i snaut to måneder. Statens vegvesen vil berømme dem for å ha vært tålmodige. 

Mens tunnelene har vært stengt, har all trafikk, unntatt kjøretøy over 3,8 høydemeter og modulvogntog, kjørt om fylkesveg 16.

God effekt av trafikksikkerhetstiltak på Grua

Statens vegvesen satte inn en rekke tiltak for å gå best mulig trafikksikkerhet på omkjøringsvegen mens tunnelene var stengt. Trafikklys ble satt opp der det er mange fotgjengere som krysser fylkesvegen. Det har vært trafikkvakt ved skolen, og flere elever har fått skoleskyss. Det ble satt opp bedre belysning på kritiske punkt, og vegen har vært brøytet, saltet og strødd med samme standard som det som til vanlig brukes på riksvegene.

Fartsgrensa har vært satt ned til 40 på en lengre strekning på omkjøringsvegen. Statens vegvesen har også hatt sine utekontrollører på plass i forbindelse med helgetrafikken, for å forhindre vogntog i å kjøre seg fast i undergangen på fylkesveg 16.

Vanskelig å nå all yrkestrafikken med informasjon

- Vi har brukt mye tid og ressurser på å evaluere situasjonen fortløpende og sette inn nye tiltak, sier Sveen. – Blant annet har vi satt opp flere og større skilt enn det som er nødvendig i forhold til regelverket. Vi har skiltet både på norsk og engelsk. Likevel har vi opplevd at vogntog har kjørt så langt inn mot den lave jernbaneundergangen på Grua, at de har måttet snu der dette ikke har vært forsvarlig.

- Vegvesenet har hatt god hjelp av lastebilbransjen lokalt med å spre informasjon om tunnelarbeidet og omkjøringsvegene, fortsetter Sveen. – Vi har få tiltak å sette inn for å nå sjåfører som ikke forstår norsk eller engelsk. Men vi må kunne stole på at de forholder seg til trafikkregler og skilting.

Større tunnelprosjekt i 2022 og 2023

Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med å oppgradere alle eldre vegtunneler, slik at de skal tilfredsstille de nyeste sikkerhetskravene. Røstetunnelen og Gruatunnelen har i vinter blitt oppgradert for ca. 40 millioner kroner. Likevel er det mye som fortsatt må gjøres for å møte dagens krav, og arbeidet vil fortsette i disse to tunnelene i 2022. Året etter skal også E16 Lunnertunnelen oppgraderes. Arbeidene i de tre tunnelene er beregnet til å koste anslagsvis 380 millioner kroner, inkludert de ca. 40 som har blitt brukt i vinter.

- Ideelt sett skulle vi ha fått utført det som har blitt gjort nå i vinter, tidligere, sier Anders Sveen. - Mye av utstyret som har blitt skiftet ut, var svært slitt. Statens vegvesen hadde planlagt å gjøre arbeidet ferdig før vinteren, men på grunn av den store NATO-øvelsen i oktober/november, måtte vi holde rv. 4 åpen, og tunnelprosjektet måtte utsettes. Vi foretok derfor midlertidige sikringstiltak i tunnelene i september, slik at tunnelen kunne være trygge å kjøre i.

Dette er noe av utstyret har blitt fornyet i tunnelene:

E16 Røstetunnelen (1097 meter):

 • 160 nye lysarmaturer med LED-belysning
 • 6 vifter i taket
 • 1300 meter kabelstige
 • Ca. 13 km kabling
 • 400 opphengsbolter, boret i fjell
 • Ny kabel med antenne for DAB-radio og nødnett
 • Styringssystemet mot Vegtrafikksentralen
 • Ny fordelingstavle i teknisk bygg

Rv. 4 Gruatunnelen (1390 meter):

 • 8 vifter med kabling
 • Styringssystemet mot Vegtrafikksentralen
 • Nye seksjoner i el-tavlene

Gruatunnelen fikk ny kabelbru og ny belysning i 2015.