Det er normalt med snø i fjellet, men det kommet mye nysnø den siste tiden som gir stor rasfare. Flere av de store snøfonnene som kan komme ned på vegen har fortsatt ikke gått.

- Vi tar ingen sjanser med sikkerheten, verken til entreprenøren som skal brøyte eller trafikantene som skal ferdes på vegen. Slik snøforholdene er nå er det ikke forsvarlig for folk å være mange steder i Trollstigen, og slik kan det bli en god tid framover, avhengig av værforholdene, sier seksjonsleder Ivar Hol i Statens vegvesen.

Arbeidet med å utvide sju svinger i Trollstigen er i full gang. Entreprenørene jobber nå i svingen som er trygg for snøras, men arbeidene med resten av svingene kan bli hindret av rasfare. Da må mer av arbeidet gjøres som nattarbeid i sommer og vegen vil da være stengt om natta.

- Vi vurderer rasfaren fra dag til dag og kommer til å trekke ut arbeidsfolkene hvis det ikke lenger blir mulig å jobbe trygt, forteller Hol.

Slik forholdene er nå er det vanskelig å spå når det blir mulig å åpne Trollstigen for trafikk i år.

- Alt avhenger av været og når snøfonnene går. Men vi ser at det kan bli vanskelig å åpne før månedsskiftet mai/juni. Naturen rår vi ikke over, sier Ivar Hol.

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Seksjonsleder Ivar Hol, mobil: 916 35 193

Høyoppløselige bilder fra Bispefonna og Bispesvingen kan fås ved henvendelse til anne.marit.johansen@vegvesen.no

Statens vegvesen utvider svingene i Trollstigen på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Sju svinger skal utvides som en følge av at det blir tillatt med busser opp til 13,1 meter. Arbeidene skal være ferdige i løpet av sommeren/høsten-2012.