Det har blitt jobbet iherdig det siste for å få vegen klar for bilister. Regnværet den siste tiden var utfordrende for asfaltlegging og vegoppmerking, men nå er vegen klar. Det gjenstår et asfaltlag som legges i neste uke.

- Det vil fortsatt være en del anleggsarbeid langs den nye vegen. Det vil derfor være skiltet arbeidsområdet, og fartsgrensen vil være 50 km/t. Vi ber trafikanter om å vise hensyn. Hele vegprosjektet skal være ferdig 15. november, forteller byggeleder Erling Guttormsen.

Myke trafikanter må fortsatt vente litt før de kan ta i bruk den nye gang- og sykkelvegen.

Når hele anlegget er ferdig i november, vil den nye fylkesveg 410 være rundt 1780 meter lang og inneholder både bilveg, sykkelveg og fortau.