Øvelsen er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, Vestfold Interkommunale brannvesen og Statens vegvesen. Vegvesenet gjør den praktiske tilretteleggingen på vegne av fylkeskommunen.

For at øvelsen skal være så realistisk som mulig, blir det øvelse med åpne flammer. Beboere, andre i området og bilister må derfor regne med å se at det vil komme mørk røyk og lukt ut av tunnelmunningene. Denne vil spre seg i området.

Vegene i tilknytning til Frodeåstunnelen blir skiltet med «Øvelse», og det settes ut trafikkdirigenter. Tunnelen blir stengt før øvelsen for arbeid med beskyttelse av tekniske installasjoner, og etter øvelsen for rengjøring. 

Hvorfor en reell brannøvelse i tunnel?

Brann i kjøretøy i tunnel medfører høyere risiko fordi det brenner i et byggverk. Øvelsen gir brannmannskapene nyttig erfaring. Videre testes samspillet nødetatene seg imellom, og med Statens vegvesen. Planverket kvalitetssikres med de praktiske erfaringene vi gjør oss denne kvelden.

Tunneler har en rekke sikkerhetsinstallasjoner, som videoovervåkning, nødtelefoner, styrt ventilasjon og så videre, flere av disse blir også funksjonstestet. Miljøaspektet er også viktig.

I hver ende av Frodeåstunnelen er det et Ramsar-område. Tunnelløpene har tekniske systemer som skal hindre at akutt forurensning fra en hendelse når de miljøsårbare områdene. Systemene kan styres av brannmannskapene som torsdag får teste dette i praksis. 

Kontaktpersoner:

  • Andrew C. Wright, Vestfold Interkommunale Brannvesen, tlf. 982 63 029
  • Martin Pedersen, Statens vegvesen, tlf. 911 55 722