Perioden brua skal være stengt for tunge kjøretøy begynner 1. desember 2018 og vil vare til mai 2019.  Personbiler vil hele tiden kunne passere over brua mens arbeidet pågår.

Spjotsodd bru er en hengebru som ble åpnet i 1963. Konstruksjonen er ikke beregnet på den trafikkmengden som går på brua i dag.  I flere tiår har brua vært lysregulert slik at to vogntog ikke skal møte hverandre på brua.  Etter ombyggingen vil brua takle fullastede vogntog i begge retninger samtidig.

Det blir åpent informasjonsmøte på Straand hotell 22. november i år.

- Fordi dette er en gammel hengebru, beveger hele bru seg mye når tunge kjøretøy kjører over den. Dette betyr også at bruplata slår inn i tårnene på hver side.  Dette sliter på brua, forteller byggeleder Halvor Uldal Kåsa som skal lede byggearbeidet.

Hele brua skal få nytt fagverk på undersiden, slik at den blir vesentlig stivere enn det den er i dag. Brua skal også festes annerledes inn mot tårnene, slik at det etter ombyggingen kun vil være temperatursvingningene som skaper bevegelse i brua.

I tillegg til ombyggingen av avstivningen på brua, vil det samtidig også bli en total renovering av bærekablene og hengestengene.   - Arbeidet vil starte 1. november i 2018 og holde på til ut oktober 2019. Hele tiden vil det bli mulig å passere over brua med personbiler, men det vil være signalregulering deler av tida. Etter at arbeidet er ferdig, vil lyssignalene som har vært på stedet bli satt ut av funksjon, fortsetter byggelederen.

Årsaken til at det ikke kan kjøre tunge kjøretøy over brua mens ombyggingen av fagverket pågår, er fordi bevegelsene i brua kan føre til at personellet som arbeider kan komme i klem. 

Våren 2015 ble det avholdt en møte med en rekke aktører innenfor næring, nødetater og offentlige instanser.  Tidspunktet for stengningen ble endret etter innspill fra dette møtet. Deltakerne på dette møtet vil få innbydelse til informasjonsmøtet 22. november.