I den forbindelse er det en del sikkerhetsregler pressen må forholde seg til. 

  • Pressen møter i rundkjøring ved Bommestad klokka 08:30. Der blir man sluppet gjennom sperringen mot framvisning av gyldig pressekort. Det blir da mulig å parkere på sørgående løp på E18 som er sperret.
  • Inn på området bes pressen å forholde seg til anvisningene fra personalet fra Vegvesenet og entreprenører.
  • Det er en sikkerhetssone på minimum 250 meter fra selve sprengningen. Det er plassert ut 17 vakter i området som sørger for at skuelystne ikke kommer innenfor sikkerhetssonen. De nærmeste naboene i Hagalia og Nordlia, samt en barnehage blir varslet med SMS. Det vil være personell ute som ivaretar publikums sikkerhet.
  • Vi ber om at publikum for sin egen sikkerhets skyld følger anvisningene fra vaktene.
  • Det blir droneforbud i området. Dronen brukes primært for å være sikker på at det ikke befinner seg folk i sikkerhetssonen. 

Etter nedsprengningen må fjellet renskes og omfanget av en videre sikring blir vurdert. Klokka 12:00 holdes et statusmøte. Da vil man vite mer om omfanget av de resterende sikrings og oppryddingsarbeidene. Planen er fortsatt å få på trafikk på E18, med toveis trafikk i nordgående løp, i løpet av uka. Hvilken dag får vi forhåpentligvis vite i løpet av tirsdag.

 

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Avdelingsdirektør for Vestfold og Telemark, Tore Kaurin, tlf. 907 25 234

Prosjektleder for drift og vedlikehold, Trond Haugstad, tlf. 415 02 027.

Kommunikasjonssjef Region sør, Lars Helge Rasch, tlf. 901 01 005.