Den gamle driftskontrakten som Mesta også hadde løp ut denne helgen. Den nye driftskontrakten gjelder for tre år på riksveger og fem år på fylkesveger.

De vant kontrakten i konkurranse med to andre entreprenører. Kongsbergkontrakten omfatter kommunene Kongsberg og Øvre Eiker pluss deler av Flesberg og Nedre Eiker.

Mesta skal drifte og vedlikeholde nesten 400 kilometer med veg hvorav 65 kilometer er riksveg og litt over 300 kilometer er fylkesveg. I tillegg gjelder kontrakten også for noe over 30 kilometer med gang- og sykkelveger lang både riks- og fylkesveger.