Statens vegvesen har oppdaget at det har foregått uautorisert gravearbeid ved fv. 306 mellom Andebu og Høyjord. Gravearbeidene har ført til at fundamenteringen av vegen er skadet. Dette utgjør en fare for trafikantene, og hastigheten blir derfor satt ned fra 80 km/t til 50 km/t. Vegen blir også snevret inn til ett kjørefelt. 

Dette er umiddelbare tiltak av hensyn til trafikksikkerheten. Statens vegvesen kommer i løpet av kort tid til å vurdere hvilke tiltak som skal gjøres for å få vegen trafikksikker.

 

Kontaktperson:

Seksjonsleder Trond Haugstad – mob.: 415 02 027.