Fredag 10. august skal den utrangerte E18-brua, pluss en noe kortere fylkesveibru, sprenges ned samtidig. Bruene går over Farriselva, Vestfoldbanen og fylkesvei 303, som er forbindelsen ned til Larvik fra Farriseidet.

Entreprenøren Marthinsen & Duvolt har i sommer bygget en steinfylling under bruene, som et vern mot elva og infrastrukturen bruene faller ned på. Det er rivningsentreprenøren AF Decom som er engasjert til brusprengningene, det samme firma som sprengte Skjeggestadbrua ved Holmestrand for noen år siden. 

Statens vegvesen har engasjert dronefirmaet Orbiton til å filme nedsprengningen. Filmen vil streames direkte på Østlandspostens nettavis. Alle medier som er interessert, kan få tilgang til filmen. Av sikkerhetshensyn er det ikke lov for andre enn AF Decom og Orbiton å bruke drone i dette luftrommet under sprengningen.  

Mandag 6. august vil det bli holdt en briefing av AF Decom for interessert presse på Vegvesenets prosjektkontor ved Farris i Larvik kl. 14.00. (Adresse Velteplassen).  

På sprengningsdagen vil vi avgrense et eget område for pressen, med god sikt til bruene.  

For nærmere informasjon kontakt:

Prosjektleder Gunn Brungot - mob. 928 25 514

Hovedbyggeleder Grethe Bodholt - mob. 907 25 786