Det er Respons Analyse som har gjennomført undersøkelsen på bestilling fra Statens vegvesen.

Vinterdekk

Rapporten viser at det er 64 prosent som oppgir at de kjører piggfritt i Kristiansandregionen mens 34 prosent oppgir at man bruker piggdekk. Andelen som foretrekker piggfrie vinterdekk og vil kjøpe det neste gang har aldri vært større. 

I Kristiansand oppgir kun 27 prosent at man bruker piggdekk, mens i omegnskommunene oppgir over 50 prosent at de bruker piggdekk.

Vi startet slike undersøkelser i 1998, og da var bruken av piggfrie vinterdekk 27 %. 

Sykkelbruk

Tallene for Kristiansandsregionen viser at andelen som bruker sykkelen hele året går noe opp i forhold til i fjor, mens andelen som bruker sykkelen kun av og til har gått tydelig ned. Blant beboerne i Kristiansand oppgir 20 prosent at man bruker sykkel stort sett hele året. I omegnskommunene er det bare 8 prosent som bruker sykkelen hele året.

Kun 5 prosent av dem som bruker sykkel, oppgir at man bruker sykkelen oftere nå etter innføring rushtidsavgift i Kristiansand.  For 94 prosent av syklistene har ikke rushtidsavgiften hatt noen betydning for hvor ofte man sykler.

Utviklingen over tid viser at det nå er færre som lar seg påvirke av rushtidsavgift i Kristiansand.