Brua stenges på grunn av vedlikehold. 

Det blir omkjøring via fv. 122 Flosterøyveien.