Mandag 26. november meddelte leverandøren EFKON en forsinkelse som er anslått til 3 måneder.

Dette betyr at oppstart av innkreving i nye bomstasjoner i Bergen ikke kan starte 1.1.2019. Forsinkelsen gjelder også de nye bomstasjonene i Oslo.

Statens vegvesen har siden kontraktsinngåelse fulgt opp entreprenøren tett, og har inntil nylig blitt informert om at leveransene var i rute. Forsinkelsen medfører en utsettelse av igangsettingen av bompengeinnkreving i de 15 nye bomstasjonene i Bergen. Innkrevingen i dagens bomstasjoner fortsetter.

Styringsgruppen i Miljøløftet vil i sitt møte 14. desember drøfte saken videre.

 

 

Kontaktperson:

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen v/
Vegdirektoratet, Pressekontakttelefon: 902 68 143 (ikke SMS)

Prosjektleder i Statens vegvesen Beate Eide Riisnæs
Telefon: 962 36 913